Barvářské zkoušky po portugalsku

30.08.2015 22:10

Dnes Hanka úspěšně odvedla Mery (Ana Marcia Porto Point), fenu portugalského ohaře, na barvářských zkouškách v Kublově u Berouna. Jako je již letos tradicí, zkoušky se konaly za velmi teplého počasí a jako obvykle jsme šly na bravu až poslední ze všech, takže jsme si hezky počkali. Mery na barvě jednou sešla, když se rozhodla prozkoumat krmeliště pod posedem, ale pak už byla bezchybná a odešla zkoušky se samýma 4. Celkově tedy nasbírala 70 bodů a byla druhá ze všech psů, v I.ceně. Snad se nám tak povede i nadále, aby mohl být páníček Pavel spokojený.